JURIDIC

Av. Roxana NEAGU, Articol publicat cu acordul site-ului www.avocatnet.ro
Comisionul pentru plata on line a taxelor si impozitelor prin snep ar putea fi achitat de contribuabili
Bancile vor impune primariilor, pentru efectuarea unei plati electronice prin sistemul www.ghiseul.ro, un comision de 2% din valoarea tranzactiei, dar care nu va putea depasi 30 de lei, potrivit Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP), publicate in Monitorul Oficial. Comisionul ar putea fi achitat, partial sau integral, de contribuabilii care isi platesc impozitele online.
Posibilitatea ca persoanele fizice care efectueaza plati prin SNEP sa suporte comisionul impus de institutiile de credit care accepta platile electronice este prevazuta in HG nr. 1235/2010 pentru aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, Nr. 828, din 14 decembrie 2010.
• Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8 alin. (2), aferent efectua rii platii electronice, poate fi suportat de catre contribuabil, de catre institutia publica sau in orice alta varianta aleasa de catre institutia publica la momentul inregistrarii in SNEP”, se arata in art. 10 al HG.
Valoarea comisionului a fost stabilita la 2% din valoarea tranzactiei, dar nu mai mare de 30 de lei, potrivit Ordinului MCSI nr. 168/2011 pentru
normele metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP), publicate in Monitorul Oficial al Rom‘niei, Partea I, nr. 74, din 28 ianuarie 2011.
• Comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuarii platii electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat in documentatia de atribuire, nu va depasi 2% din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situatia in care prin aplicarea cotei de 2% resulta o suma mai mare de 30 de lei”, se arata in actul normativ.
Pe langa acest comision, banca mai poate percepe institutiilor publice un comision pentru verificarea conformitatii transferului de date cu specificatiile standard ale SNEP, care se va per-cepe o singura data la inregistrarea institutiei publice in SNEP, si nu va depasi echivalentul in lei a 300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua platii. De asemenea, singurul comision pe care il mai poate cere banca, in afara celor mentionate, este cel aferent transferurilor efectuate de institutiile de credit acceptatoare de plati electronice, iar nivelul acestuia nu va depasi nivelul comisionului standard practicat de institutiile de credit pentru decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relatia cu alte institutii de credit. Primariile care se inscriu in SNEP vor furniza administratorului sistemului, in termen de 10 zile de la activarea propriului cont, informatiile referitoare la toti contribuabilii care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid si ce obligetii de plata au catre acea institutie publica.
Informatiile vor include denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare, CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care are obligetia de plata, numele si prenumele/denumirea persoanei pentru care are obligatia de plata, adresa persoanei care are obligetia de plata, tipul obligetiei de plata, codificarea
interna a veniturilor (informatie optionala), detalii privind obligatia de plata, suma de plata si data la care a fost actualizata obligatia de plata.
Pentru a-si achita obligatiile, contribuabilul se va autentifica in sistem, prin accesarea siteului www.ghiseul.ro, va introduce aceste date si, in plus, va introduce si anumite informatii despre cardul bancar pentru a autoriza plata. Dupa efectuarea tranzactiei, SNEP va emite contribuabilului o dovada de plata ce va contine numarul dovezii de plata, data platii (data autorizarii tranzactiei), CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care s-a achitat obligatia de plata, codul si denumirea obligatiei bugetare, denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare, suma platita si explicatii. Potrivit normelor metodologice, exista si posibilitatea ca un contribuabil sa efectueze o plata electronica si fara autentificarea in sistem. Mai exact, contribuabilul se conecteaza la SNEP fara informatiile de autentificare si va accepta termenii si conditiile utilizarii sistemului. Din interfata SNEP contribuabilul va selecta si/sau va completa, denumirea si CIFul institutiei publice, CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care achita obligatia de plata, CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achita obligatia de plata, tipul obligatiei de plata, explicatii, suma de plata, numele si prenumele persoanei pentru care se achita obligatia de plata, adresa persoanei pentru care se achita obligatia de plata, adresa de e-mail la care se primeste dovada de plata, aprobarea si confirmarea initierii platii.
De asemenea, contribuabilul va introduce datele aferente cardului bancar in interfata procesatorului si va autoriza plata. Dupa efectuarea tranzactiei, SNEP va emite, la adresa de e-mail mentionata, o dovada de plata ce va contine: numarul dovezii de plata (RRN), data platii (data autorizarii tranzactiei), CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane
fizice autorizate) al persoanei pentru care s-a achitat obligatia de plata, codul si denumirea obligetiei bugetare, denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare, suma platita si explicatii. Ordinul MCSI prevede ca SNEP va fi disponibil online minim 361 de zile pe an. Indisponibilitatea online a SNEP va fi de maxim sase ore consecutive pentru functionalitatea de plata fara autentificare a debitelor contribuabililor.
Indisponibilitatea online a SNEP va fi de maxim 12 ore consecutive pentru toate celelalte functionalitati ale SNEPa, se mai precizeaza in Normele metodologice. Conform HG 1.235/2010, institutiile publice care desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor au obligatia sa se inregistreze in SNEP. Astfel, in termen de sapte luni de la adoptarea HG vor intra in SNEP localitatile cu populatie mai mare de 150.000 de locuitori, urmand ca orasele cu pana la 150.000 de locuitori sa se inroleze in sistem in cinci luni de la expirarea termenului primei etape, dar nu mai t‘rziu de un an de la data intrarii in vigoare a actului normativ. Ulterior, va avea loc si inregistrarea comunelor
si a institutiilor publice nevizate de prime-le doua etape, in termen de 6 luni de la incheierea celei de-a doua etape, dar nu mai tarziu de 18 luni de la data intrarii in vigoare a HG 1.235/2010. De asemenea, taxele si impozitele vor putea fi platite prin SNEP cu cardul bancar numai dupa ce institutia de credit se va inregistra in platforma de tranzactionare a SNEP prin semnarea unei conventii. Conventia se incheie pe o perioda de doi ani, cu posibilitatea de a se prelungi pe perioade succesive egale, daca nici una dintre Parti nu o denunta unilateral.
Pentru a se putea inregistra in SNEP, banca trebuie sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei si trebuie sa fie certificata 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor cu cardul. De asemenea, institutia de credit are obligatia de a oferi suport contribuabililor, in limita competentelor pe care le are, in ceea ce priveste realizarea platilor prin SNEP, precum si de a-si incuraja clientii, prin mijloacele pe care le are la dispozitie, sa utilizeze serviciile financiare ale SNEP.

 

UTILE
 
sus